Loading...

สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดฉะเชิงเทรา

Provincial Office of Natural Resources and Environment Chachoengsao

ขนาดอักษร
เปลี่ยนการแสดงผล C C C
TH EN
Top Graphic

การประชุมคณะกรรมการศูนย์บัญชาการเหตุการณ์จังหวัดฉะเชิงเทรา (ด้านภัยอื่นๆ (ช้างป่า))

การประชุมคณะกรรมการศูนย์บัญชาการเหตุการณ์จังหวัดฉะเชิงเทรา (ด้านภัยอื่นๆ (ช้างป่า))

วันที่ 23 พฤศจิกายน 2563 นางภูสิน เกตานนท์ ผู้อำนวยการสำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดฉะเชิงเทรา เข้าร่วมประชุมจัดทำแผนเผชิญเหตุช้างป่าจังหวัดฉะเชิงเทรา ประจำปีงบประมาณมาณ พ.ศ.2564 เพื่อเป็นการเตรียมความพร้อมป้องกันและแก้ไขปัญหาช้างป่าที่เกิดขึ้นในพื้นที่ และเพื่อบรรเทาความเดือดร้อนของประชาชน ณ ห้องประชุมมรุพงษ์ศิริพัมน์ ชั้น 4 ศาลากลางจังหวัดฉะเชิงเทรา โดยมีนายไมตรี ไตรติลานันท์ ผู้ว่าราชการจังหวัดฉะเชิงเทราเป็นประธานการประชุม