Loading...

สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดฉะเชิงเทรา

Provincial Office of Natural Resources and Environment Chachoengsao

ขนาดอักษร
เปลี่ยนการแสดงผล C C C
TH EN
Top Graphic

เข้าร่วมการประชุมรับมอบนโยบายฯ และประชุมกองอำนวยการน้ำแห่งชาติ ครั้งที่ 4/2563

เข้าร่วมการประชุมรับมอบนโยบายฯ และประชุมกองอำนวยการน้ำแห่งชาติ ครั้งที่ 4/2563

วันที่ 24 พฤศจิายน 2563 นางภูสิน เกตานนท์ ผู้อำนวยการสำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดฉะเชิงเทรา มอบหมายให้ นายชัชวาล แก้วพูลศรี นายช่างรังวัดชำนาญงาน เข้าร่วมการประชุมเพื่อรับมอบนโยบายฯ และประชุมกองอำนวยการน้ำแห่งชาติ ครั้งที่ 4/2563 ณ ห้องประชุมพระยาศรีสุนทรโวหารฯ (น้อย อาจารยางกูร) ชั้น 1 ศาลากลางจังหวัดฉะเชิงเทรา โดยมี นายไมตรี ไตรติลานันท์ ผู้ว่าราชการจังหวัดฉะเชิงเทรา เป็นประธานการประชุม