Loading...

สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดฉะเชิงเทรา

Chachoengsao Provincial Office of Natural Resources and Environment

ขนาดอักษร
เปลี่ยนการแสดงผล C C C
TH EN
Top Graphic

โครงการประกวดโรงเรียน/ชุมชนปลอดขยะ ปี 2561

โครงการประกวดโรงเรียน/ชุมชนปลอดขยะ ปี 2561

สนง.ทสจ.ฉะเชิงเทรา ขอประชาสัมพันธ์และเชิญชวนชุมชน และโรงเรียน สมัครเข้าร่วมโครงการประกวดชุมชนปลอดขยะ (Zero Waste) และโครงการประกวดโรงเรียนปลอดขยะ (Zero Waste School)  ประจำปี 2560  ซึ่งจัดโดยขึ้นกรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม  เพื่อส่งเสริมและสนับสนุนให้เกิดความร่วมมือ และการมีส่วนร่วมของประชาชนและองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในการดำเนินงานด้านการจัดการขยะมูลฝอยแบบครบวงจร

ชุมชนและโรงเรียน ที่สนใจสมัครเข้าร่วมโครงการฯ สามารถดาวน์โหลดใบสมัครได้ที่  www.deqp.go.th  และ Facebook  โครงการชุมชนปลอดขยะ และโครงการโรงเรียนปลอดขยะ และส่งใบสมัครมาที่ : ต่างจังหวัด  พื้นที่ 76 จังหวัด ส่งมายังสำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดในพื้นที่นั้น กรุงเทพ ส่งมายัง กลุ่มงานสื่อสิ่งแวดล้อมและกิจการพิเศษ กองส่งเสริมและเผยแพร่อาคารกรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม ชั้น 5 เลขที่ 49 พระราม 6 ซอย 30 ถนนพระราม 6แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400

แกลเลอรี่

เอกสารแนบ

zerowaste_171206_0001

ขนาดไฟล์:0.61 Mb | ประเภทไฟล์: .jpg | ดาวน์โหลด: 27 ครั้ง

zerowaste_171206_0002

ขนาดไฟล์:0.48 Mb | ประเภทไฟล์: .jpg | ดาวน์โหลด: 35 ครั้ง