Loading...

สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดฉะเชิงเทรา

Chachoengsao Provincial Office of Natural Resources and Environment

ขนาดอักษร
เปลี่ยนการแสดงผล C C C
TH EN
Top Graphic

การประชุมจัดทำฐานข้อมูลและแผนการจัดากรทรัพยากรแหล่งธรรมชาติประเภทคูคลองจังหวัดฉะเชิงเทรา

การประชุมจัดทำฐานข้อมูลและแผนการจัดากรทรัพยากรแหล่งธรรมชาติประเภทคูคลองจังหวัดฉะเชิงเทรา

วันที่ 6 ธันวาคม 2560 นายชาธิป  รุจนเสรี รองผู้ว่าราชการจังหวัดฉะเชิงเทรา เป็นประธานการประชุมจัดทำฐานข้อมูลและแผนการจัดากรทรัพยากรแหล่งธรรมชาติประเภทคูคลองจังหวัดฉะเชิงเทรา ณ โรงแรมแกรนด์ รอยัล พลาซ่า จังหวัดฉะเชิงเทรา

แกลเลอรี่