Loading...

สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดฉะเชิงเทรา

Provincial Office of Natural Resources and Environment Chachoengsao

ขนาดอักษร
เปลี่ยนการแสดงผล C C C
TH EN
Top Graphic

การเข้าตรวจสอบเรื่องร้องเรียน มีผู้ได้รับความเดือดร้อนจากการประกอบกิจการเผาถ่านในพื้นที่ตำบลบางน้ำเปรี้ยว

การเข้าตรวจสอบเรื่องร้องเรียน มีผู้ได้รับความเดือดร้อนจากการประกอบกิจการเผาถ่านในพื้นที่ตำบลบางน้ำเปรี้ยว

วันที่ 29 มกราคม 2564 นางภูสิน  เกตานนท์ ผู้อำนวยการสำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวล้อมจังหวัดฉะเชิงเทรา มอบหมายให้นายจิตกล้า อังสาชน นักวิชาการสิ่งแวดล้อมปฏิบัติการ ร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ตรวจสอบสถานประกอบกิจการเผาถ่านในพื้นที่หมู่ที่ 10 ตำบลบางน้ำเปรี้ยว อำเภอบางน้ำเปรี้ยว จังหวัดฉะเชิงเทรา