Loading...

สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดฉะเชิงเทรา

Provincial Office of Natural Resources and Environment Chachoengsao

ขนาดอักษร
เปลี่ยนการแสดงผล C C C
TH EN
Top Graphic

ประชุมรับฟังความคิดเห็นของประชาชน ครั้งที่ 1 โครงการท่อส่งก๊าซธรรมชาติจากสถานีควบคุมก๊าซธรรมชาติ BP4 ของ ปตท. ไปยังโรงไฟฟ้าบางปะกง

ประชุมรับฟังความคิดเห็นของประชาชน ครั้งที่ 1 โครงการท่อส่งก๊าซธรรมชาติจากสถานีควบคุมก๊าซธรรมชาติ BP4 ของ ปตท. ไปยังโรงไฟฟ้าบางปะกง

 วันที่ 23 กุมภาพันธ์ 2564 นางภูสิน  เกตานนท์ ผอ.สนง.ทสจ.ฉะเชิงเทรา มอบหมายให้ นางสาวดุษฎี คชสิงหค์ นักวิชาการสิ่งแวดล้อมปฏิบัติการ ส่วนสิ่งแวดล้อม เข้าร่วมการประชุมรับฟังความคิดเห็นของประชาชน ครั้งที่ 1 โครงการท่อส่งก๊าซธรรมชาติจากสถานีควบคุมก๊าซธรรมชาติ BP4 ของ ปตท. ไปยังโรงไฟฟ้าบางปะกง ณ โรงไฟฟ้าบางปะกง อ.บางปะกง จ.ฉะเชิงเทรา