Loading...

สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดฉะเชิงเทรา

Provincial Office of Natural Resources and Environment Chachoengsao

ขนาดอักษร
เปลี่ยนการแสดงผล C C C
TH EN
Top Graphic

การประชุมคณะทำงานขับเคลื่อนด้านสิ่งแวดล้อมอัจฉริยะ (Smart Environment) สู่ความเป็นเมืองอัจฉริยะ ครั้งที่ 1/2564

การประชุมคณะทำงานขับเคลื่อนด้านสิ่งแวดล้อมอัจฉริยะ (Smart Environment) สู่ความเป็นเมืองอัจฉริยะ ครั้งที่ 1/2564

วันที่ 3 มีนาคม 2564 ผู้ว่าราชการจังหวัดฉะเชิงเทรา มอบหมายให้สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดฉะเชิงเทรา จัดประชุมคณะทำงานขับเคลื่อนด้านสิ่งแวดล้อมอัจฉริยะ (Smart Environment) สู่ความเป็นเมืองอัจฉริยะ ครั้งที่ 1/2564 ณ ห้องประชุมพระยาศรีสุนทรโวหาร ชั้น 1 ศาลากลางจังหวัดฉะเชิงเทรา