Loading...

สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดฉะเชิงเทรา

Provincial Office of Natural Resources and Environment Chachoengsao

ขนาดอักษร
เปลี่ยนการแสดงผล C C C
TH EN

คำถามที่พบบ่อย

ค้นหาคำถาม

ผลกระทบน้ำเน่าเสีย

หน่วยงานของเราได้จัดให้มีการรายงานผลการบำบัดน้ำเสีย ประจำเดือน เพื่อแก้ไขปัญหาน้ำเน่าเสีย

การบริการประชาชน

หน่วยงานของเราได้จัดเตรียมเจ้าหน้าที่คอยบริการประชาชนตลอด 24 ชั่วโมง

สภาพภูมิอากาศบริเวณพื้นที่อุตสาหกรรม

เนื่องจากโรงงานอุตสาหกรรมปล่อยก๊าซของเสีย ขึ้นสู่ชั้นบรรยากาศมากทำให้อากาศเสีย จึงจัดให้มีการรณรงค์การปล่อยก๊าซของเสียขึ้นสู่ชั้นบรรยากาศ

จำนวนทั้งหมด 3 รายการ
1