Loading...

สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดฉะเชิงเทรา

Provincial Office of Natural Resources and Environment Chachoengsao

ขนาดอักษร
เปลี่ยนการแสดงผล C C C
TH EN

ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง

จำนวนที่แสดงต่อหน้า

16 พ.ย. 66

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อน้ำมันเชื้อเพลิง (คทช.)

13 พ.ย. 66

ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือก และสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือประจำไตรมาสที่ 4 เดือนกรกฎาคม 2566 ถึงเดือนกันยายน 2566

9 พ.ย. 66

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาบริการถ่ายเอกสาร

27 ต.ค. 66

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อน้ำมันเชื้อเพลิง

3 ต.ค. 66

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อวัสดุสำนักงาน วัสดุคอมพิวเตอร์ และวัสดุงานบ้านงานครัว

26 ก.ย. 66

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อวัสดุสำนักงานและวัสดุคอมพิวเตอร์

26 ก.ย. 66

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อวัสดุสำนักงาน

13 ก.ย. 66

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อวัสดุสำนักงาน

จำนวนทั้งหมด 96 รายการ
1 2 3 4 5 > >>