Loading...

สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดฉะเชิงเทรา

Provincial Office of Natural Resources and Environment Chachoengsao

ขนาดอักษร
เปลี่ยนการแสดงผล C C C
TH EN

ถาม-ตอบ

ค้นหาคำถาม

ถาม-ตอบ

คุณสามารถฝากคำถามที่คุณสงสัยกับทางเราได้โดยการกดปุ่ม "แจ้งคำถาม" ด้านข้างนี้

แบบฟอร์มฝากคำถาม

สอบถามที่ตั้งหน่วยงานครับ

Answer

เลขที่ 8 ถนนมหาจักรพรรดิ์  ตำบลหน้าเมือง  อำเภอเมือง  จังหวัดฉะเชิงเทรา ติดถนนมหาจักรพรรดิ์ค่ะ

ผู้ตอบ: chachoengsao Admin
วันที่ : 24 พ.ย. 66

รบกวนสอบถาม จะขอทราบข้อมูลด้านการจัดการของเสียของจังหวัดฉะเชิงเทรา ไม่ทราบว่าจะดูรายงานข้อมูลต่างๆ ได้จากไหนคะ

Answer

สามารถเข้าไปดูได้ในหน้าหลัก หัวข้อเอกสารเผยแพร่ หัวข้อรายงานผลการดำเนินงานฯ ค่ะ

ผู้ตอบ: chachoengsao Admin
วันที่ : 14 มิ.ย. 65

ถ้าจะขอรับกล้าไม้ไปปลูกที่บ้าน อยากทราบว่าตอนนี้มีกล้าไม้อะไรแจกจ่ายบ้างคะ

Answer

เบื้องต้นจะมีไม้ประเภท จามจุรี  มะขาม แค พะยอม ปีบ หว้า คะ  หรือท่านสามารถสอบถามได้ที่ ศูนย์เพาะชำกล้าไม้ฉะเชิงเทรา 21/6 หมู่ 12 บ้านหนองชุมพร ต.ปากน้ำ อ.บางคล้า จ.ฉะเชิงเทรา 24110 หรือโทรไปสอบถามก่อน ได้ที่หมายเลขโทรศัพท์ 08 6311 8442 ค่ะ

ผู้ตอบ: chachoengsao Admin
วันที่ : 7 ม.ค. 65

จะแจ้งเหตุเรื่องสารเคมีรั่วไหลลงแม่น้ำ แจ้งได้ที่ไหนคะ

Answer

เบื้องต้นท่านสามารถโทรเข้า 1650 สายด่วนปัญหามลพิษ ได้ค่ะ หรือถ้าท่านอยู่ในจังหวัดฉะเชิงเทรา สามารถโทรมาสอบถามหรือแจ้งเหตุได้ที่ โทร 038-511053 ค่ะ

ผู้ตอบ: chachoengsao Admin
วันที่ : 7 ม.ค. 65

ต้องการเจาะบ่อน้ำบาดาล ต้องติดต่อได้ที่ไหน และต้องใช้เอกสารอะไรบ้างครับ

Answer

สามารถเข้ามาติดต่อได้ที่สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดฉะเชิงเทราได้คะ หรือจะโทรสอบถามเจ้าหน้าที่ก่อน ได้ที่หมายเลขโทรศัพท์ 038-817713, 038-511053 ค่ะ

หลักฐานประกอบการขอรับใบอนุญาตเจาะน้ำบาดาล

 

1. คำขอรับใบอนุญาตเจาะน้ำบาดาล (แนบ นบ.1)

2. สำเนาหนังสือแสดงสิทธิในที่ดินหรือหนังสือที่แสดงว่าผู้ขอรับใบอนุญาตมีสิทธิที่จะเจาะ

    น้ำบาดาลในที่ดินนั้นได้ เช่น โฉนดที่ดิน , นส.3ก , อื่นๆ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            3. สำเนาทะเบียนบ้าน และสำเนาบัตรประจำตัวประชาชนของผู้ขอผู้รับมอบอำนาจและผู้ให้

    ความยินยอม (เจ้าของที่ดิน)

4. แผนที่สังเขปแสดงเส้นทางสถานที่ และตำแหน่งที่จะเจาะน้ำบาดาลและสิ่งปลูกสร้าง

    ที่อยู่ในบริเวณเดียวกัน

5. สำเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียนบริษัท วัตถุประสงค์ และผู้มีอำนาจลงชื่อแทนนิติบุคคล

    ผู้ขอรับใบอนุญาต (กรณีนิติบุคคล)

6. สำเนาใบอนุญาตประกอบกิจการโรงงาน และใบอนุญาตขยายโรงงาน

    (กรณีเป็นโรงงานอุตสาหกรรม)

7. แบบแปลนจัดสรร (กรณีเป็นหมู่บ้านจัดสรรหรือที่ดินจัดสรร)

8. หนังสือมอบอำนาจ ปิดอากรแสตมป์ 30 บาท

    (กรณีไม้ได้ยื่นคำขอด้วยตนเอง ทั้งบุคคลธรรมดาและนิติบุคคล)

9. หนังสือรับรองช่างเจาะ ออกโดยกรมทรัพยากรน้ำบาดาล พร้อมสำเนาบัตรประชาชนและ

    ทะเบียนบ้านช่างเจาะ

กรณีเป็นที่ดิน ส.ป.ก.

  • ต้องได้รับความเห็นชอบจากสำนักงานการปฎิรูปที่ดินจังหวัด และได้รับความยินยอมจากเจ้าของที่ดินก่อน

กรณีเป็นที่ดินสาธารณะประโยชน์

- ต้องมีหนังสือรับรองจากอำเภอให้ดำเนินการขุดเจาะบ่อน้ำบาดาลได้

ค่าธรรมเนียมขออนุญาตเจาะบ่อบาดาล

- ค่าคำขอ  10.-  บาท

- ค่าใบอนุญาตเจาะ  500.-  บาท

- ค่าใบอนุญาตใช้  500.- บาท

 

ผู้ตอบ: chachoengsao Admin
วันที่ : 7 ม.ค. 65

สำนักงาน อยู่ที่ไหนครับ

Answer

อยู่ตำบลหน้าเมือง ค่ะ ฝั่งเดียวกับวิทยาลัยเทคนิค อยู่ถัดจากสำนักงานสหกรณ์จังหวัดฉะเชิงเทรา ก่อนข้ามสะพานแม่น้ำบางปะกงค่ะ

ผู้ตอบ: chachoengsao Admin
วันที่ : 5 ม.ค. 65

ถ้าต้องการกล้าไม้ ต้องไปขอที่ไหนได้บ้างคะ แล้วต้องใช้หลักฐานอะไรบ้างคะ

Answer

สามารถใช้สำเนาบัตรประชาชน ไปรับได้ที่ศูนย์เพาะชำกล้าไม้ฉะเชิงเทรา โทร 081-4585137   สถานีเพาะชำกล้าไม้จังหวัดฉะเชิงเทรา (เขาหินซ้อน) โทร 0 3859 9107 หรือโทรไปสอบถามก่อนตามเบอร์โทรศัพท์ที่ให้ไว้ค่ะ

ผู้ตอบ: chachoengsao Admin
วันที่ : 23 มี.ค. 64

ในพื้นที่จังหวัดฉะเชิงเทรามีโครงการพระราชดำริกี่โครงการครับ

ผู้ตอบ: chachoengsao Admin
วันที่ : 13 มิ.ย. 60
จำนวนทั้งหมด 8 รายการ
1